nästa projekt

föregående projekt

Villa Stabbe

Enplansvilla bakom sanddynerna i Haverdal

Villan har en planlösning indelad i två zoner, en umgängesdel med kök, matplats och vardagsrum, och en mer privat zon med sovrum, badrum och garage. De två zonerna är utformade som flyglar mellan vilka ett delvis vindskyddat och insynsskyddat gårdsrum skapats. Framsidan med entré mot gatan är mer eller mindre helt sluten för att undvika insyn. Mot havsutsikten och kvällssolen är fasaden till stora delar glasad med flera skjutpartier för att på sommarhalvåret kunna öppna upp huset mot gården. Väl tilltagna skärmtak åt väster är integrerade i husets konstruktion och gestaltning. De ger behövlig solavskärmning och skyddar även från regn när man vill sitta ute eller låta skjutpartierna vara öppna. Materialen exteriört går i naturens färger med träpanel som kommer åldras till grått. Samtliga plåtdetaljer och fönster i mörk kiselgrå. Entrén bryter av med sin gröna kulör tagen från det långstjälkade gräset på den intilliggande strandängen.

År: 2018
Uppdragsgivare: Privat
Omfattning: 185m²
Ort: Haverdal
Status: Färdigställt

Kontaktpersoner


info@fredblad.se