nästa projekt

föregående projekt

Villa Decker

I Stockholm ritades på 1960-talet bland annat villa Decker, som är en tidig pärla i kontorets villaproduktion

Den blev mycket omtalad för sin konsekventa arkitektur och vackra gestaltning. Villor har i alla tider förekommit på kontorets ritbord. Arkitekturen för denna villa är tidstypiskt funktionalistisk, och spår av denna stil kan utan svårighet återigen skönjas i svensk arkitektur, 50 år senare.

Ort: Stockholm


info@fredblad.se