nästa projekt

föregående projekt

Tuvelyckan

Ny stadsdel i Båstad

Efter att ha initierat detaljplaneläggningen av området har vi i ett nära samarbete med Båstads kommun tagit fram detaljplanen för den stadsdel som nu växer fram mellan den vidsträckta sandstranden och Båstads nya station - Tuvelyckan. Tuvelyckan kommer att bli en modern blandstad med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Här finns förutsättningen att skapa en miljösmart stad på ett naturligt sätt. Här kommer man bo på en attraktiv plats med naturen och rekreationen i direkt anslutning till boendet. Lokaler för handel och restaurang samt nybyggda utbildningslokaler för skola och förskola. En mötespunkt där familjelivet och en aktiv fritid står i centrum och ett stimulerande yrkesliv endast är minuter bort - läget alldeles intill Båstads Nya Station ger alla möjligheter till pendling. Som en av initiativtagare till den nya stadsdelen Tuvelyckan i Båstad är Fredblad arkitekter väldigt stolta över det faktum att Tuvelyckan kommer att växa fram som en modern stad för alla behov.

År: 2015
Uppdragsgivare: Trollängen
Ort: Båstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se