nästa projekt

föregående projekt

Stensjöns förskola

Ny förskola i Mölndal

Förskola för 100 barn vid Stensjön, i Mölndals kommun. Utformningen av byggnaden stödjer förskolans pedagogik, bland annat genom att planlösningen möjliggör indelning i större och mindre grupper beroende på aktivitet och barnens individuella behov. Förskolan byggs i två våningar och ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå guld. Det innebär höga krav på energiförbrukning och isolering, men också på bra dagsljus, begränsad solvärmebelastningen samt på god rumsakustik.

År: 2013
Uppdragsgivare: Mölndalsbostäder
Omfattning: 1400m²
Ort: Mölndal
Adress: Larssons berg 17

Kontaktpersoner


info@fredblad.se