nästa projekt

föregående projekt

Randek

Industri och kontor

Randek är en pionjär inom automationslösningar för prefabricerad hustillverkning. Företagets produkter efterfrågas globalt och när produktionskapaciteten behövde utökas fick FREDBLAD uppdraget att utforma den nya anläggningen, med lokaler för ledning, administration, utveckling och produktion. Utmaningen låg i att skapa en byggnad med ett starkt uttryck utan att göra avkall på de produktionstekniska kraven. Vi ville att byggnaden skulle uttrycka samma nytänkande och ambition som företaget visar i sin kärnverksamhet. Resultatet blev en anläggning som tar avstamp i produktionshallens pragmatiska form. De tre produktionshallarna lyfts fram av den Randek-gula färgen och utgör byggnadens huvudmotiv. Den sista volymen förlängs ut och skapar en kontorsdel i två plan. Här blir skalan mindre och graden av detaljering ökar. Precision i fasadbeklädnad och solavskärmning spelar huvudrollen. Tillsammans bildar de olika delarna en helhet som präglas av samma grafiska tydlighet som företagets övriga visuella kommunikation och blir en självklar identitetsbärare.

År: 2016
Uppdragsgivare: Randek AB
Omfattning: 3700m²
Ort: Falkenberg
Fotograf/Illustratör: Werner Nystrand

Kontaktpersoner


info@fredblad.se