nästa projekt

föregående projekt

Österskans

Vårt förslag till markanvisningstävlingen om nya Österskans i Halmstad.

”Spännande koncept där man har valt att sammankoppla den nya byggnaden med teatern för att skapa ett samutnyttjande. Byggnadens placering möjliggör ett södervänt och sammanhängande offentligt rum med koppling till Nissan.” Utdrag ur juryns motivering Halmstad kommun utlyste en markanvisningstävling med ambitionen att få in förslag på hotellbyggnad med restaurang, konferens och en saluhall i anslutning till en ny offentlig inbjudande plats. Sju intresseanmälningar kom in och tre av dessa fick i nästa steg chansen att utveckla sina koncept. Fredblad arkitekter var tillsammans med MTA Bygg och anläggning, Casmé och Nordic Choice Hotels ett av dessa tre team. I vårt förslag, ... Vi ses på Österskanstorg!, valde vi att placera byggnaden så ett soligt södervänt, nytt torg skapas framför saluhallen - Österskans torg. Den enskilt viktigaste strategin i förslaget är att bevara och förstärka de parker och gröna ytor som redan finns. Detta utan att ta någon befintlig parkyta i anspråk. Förslagets huvudgrepp var att skapa en helhet mellan den befintliga teatern och det nya hotellet och dess saluhall och på så sätt skapa en attraktiv plats att besöka både för Halmstadborna och besökare från hela världen. Ett tävlingsförslag vi är väldigt nöjda och stolta över - även om vi inte vann den här gången.

År: 2018
Uppdragsgivare: Casmé AB
Ort: Halmstad
Status: Tävlingsförslag

Kontaktpersoner


info@fredblad.se