nästa projekt

föregående projekt

Mjellby konstmuseum

Mjellby konstmuseum är idag ett internationellt erkänt museum som med sin verksamhet lockar 30-32.000 besökare per år. Med ökade omvärldskrav på verksamheten samt brist på ytor för att kunna nå sin fulla potential har Fredblad Arkitekter arbetat fram ett utvecklingsförslag för museet. Detta för att skapa en hållbar lösning för framtiden där man utnyttjar hela Mjellby konstmuseums potential som en banbrytande utställningsarena och ett internationellt besöksmål för människor från hela världen att upptäcka. Förslaget ger upplevelsen av ett nytt, uppdaterat museum utan att förlora museets grundidentitet. Den yttre miljön förstärks med en ny entré som skapar en visuell kontakt med kustvägen. Entré, shop och café-avdelningar byggs ut för att möjliggöra en ökning av antal besökare. En ny gallerigång mot trädgården blir husets nya hjärta. Där finns det möjlighet att fika, anordna föreläsningar och musikframträdanden. Det kommer också att innebära ytterligare utställningsmöjligheter för mindre etablerade konstnärer och elevutställningar. Genom att addera ytterligare en större klimatsmart utställningslokal skulle Mjellby konstmuseum bli ett ännu attraktivare utflyktsmål att besöka. Museet får i det nya förslaget möjligheten att arbeta med flera utställningar parallellt och på så sätt locka flera olika målgrupper. Dessutom skapas möjligheten att hålla verksamheten vid liv även vid installering av nya utställningar. Detta är ett förslag som tillåter och uppmuntrar en utveckling och tillvaratagande av Mjellby konstmuseums unika och oersättliga verksamhet för framtiden.

År: 2018
Uppdragsgivare: Halmstads kommun
Omfattning: 2000m²
Ort: Halmstad
Adress: Mjellby Konstmuseum, 305 91 Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se