nästa projekt

föregående projekt

Drottning Kristina Passagen

Halmstad Byggnadsnämnds Arkitekturpris 2000

Om- och tillbyggnad av ett kvarter i Halmstad.De nya byggnaderna är varsamt infogade bland de gamla husen och skapar en arkitektonisk helhet. Under 90-talets sista år påbörjades två större innerstadsprojekt i Halmstad. Det ena, Kvarteret Drottning Kristina, omfattade bl.a. restaureringar och förädlingar av byggnader från fem århundraden. I denna miljö har vi med varsam hand infogat nya byggnader. Som juvelen i kronan fick vi även förtroendet att utforma en ny passage mellan Storgatan och Köpmansgatan, Drottning Kristina Passagen. Med utvalda material och en noggrann detaljbearbetning, kunde vi utforma en unik miljö mitt i Halmstad. Mitt i Passagen utformade vi ett mindre torg som redan blivit en populär plats i Halmstad.

År: 2000
Uppdragsgivare: Cityfastigheter
Ort: Halmstad
Adress: Storgatan 23

Kontaktpersoner


info@fredblad.se