nästa projekt

föregående projekt

Kv. Krukmakaren

En hyllning till kvarterets historia och särart

Fredblad arkitekter ger tillsammans med etikhus nytt liv åt kvarteret Krukmakaren. Det nya kvarteret består av tre hus placerade i hörnet Malmgatan-Fredsgatan. Ett hörnhus och ett hus utefter vardera gatan. Med sina vackra tegelfasader i olika nyanser för de tre husen tankarna till kvarterets tidigare eternit- och tegelfasader. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på kvartersstadens värden, samtidigt som staden förnyas och förtätas. De nya husen blir en hyllning till kvarterets historia och får vackra tegelfasader i olika nyanser som ger byggnaderna ett eget liv, samtidigt som det passar väl in i omgivande bebyggelse. Gestaltningen utan takutsprång skapar en visuell enhet mellan fasad och tak. De vackra tegelfasaderna är klädda med Petersen Cover som inte muras, utan monteras på bärverket. Detta ger en helt annorlunda karaktär både avseende själva materialet och detaljarbetet. Krukmakaren blir ett modernt kvarter med lägenheter i olika storlekar som varierar mellan 1 – 4 RoK. De boende får också en gemensam grönskande innergård.

År: 2018
Uppdragsgivare: Etikhus AB
Ort: Varberg
Adress: Malmgatan 3 - Fredsgatan 13

Kontaktpersoner


info@fredblad.se