nästa projekt

föregående projekt

Kärlekens skola

Ny grundskola för 540 elever, årskurs 4–9, i Halmstad.

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta görs genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda arbetsenheter. Skolan har en yta av ca 7200 m2 vilka är fördelade på två plan. Byggnaden är uppdelad i två skepp som innehåller läromiljöer med undervisningslokaler, kök, administrationslokaler och en öppen mittdel – Kunskapsgatan. Kunskapsgatan har dubbel rumshöjd och får ett rymligt ljusinsläpp via sidoljus från taket och blir skolans hjärta. Här finns studieplatser, elevcafé samt restaurang. Alla gemensamma delar, förutom idrotten, nås via Kunskapsgatan, som även kan vara tillgänglig de tider skolan inte bedriver verksamhet. På grund av närheten till idrottshall och fotbollsplaner, är vissa delar av skolan förberedd för lägerverksamhet med övernattning. Eleverna i årskurs 4–6 får en separat entré från skolgården och eleverna i årskurs 7–9 använder istället skolans huvudentré. Byggnaden är arkitektoniskt uppdelad i två volymer som är sammanbyggda med en glasgata. Fasadmaterial är tegel och fasadskivor i olika format. Skolan har en ljus färgsättning, med behagliga ljusa grundkulörer och varma accentfärger. Genomtänkta akustiklösningar skapar en lugn inomhusmiljö och skolan projekteras genomgående med höga krav på materialval.

År: 2020
Uppdragsgivare: Halmstads kommun
Omfattning: 7200m²
Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se