nästa projekt

föregående projekt

Högskolan i Halmstad - Hus O

Modern arkitektur vid Högskolan i Halmstad

Hus O är första etappen i en förestående utveckling av Högskoleområdet i Halmstad. Den nya byggnaden exponerar Högskolans nya entré från Laholmsvägen. Den uppglasade bottenvåningen inrymmer hörsalar och foajé. I en kommande etapp planeras en smäcker byggnad i 10-12 våningar, förbunden med en uppglasad gång. Byggnaden har en stram och tydlig gestaltning i vitt och svart. Fasaderna är utförda av slipade vita betongelement. Huset innehåller hörsalar, studie- och projektrum samt kontorsarbetsplatser. Den uppglasade entréhallen har ett utvändigt skärmtak av glas och ribbor i oljad ek. Fasaderna är utförda av slipade vita betongelement och solavskärmningen utförs av horisontella metallprofiler

Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se