nästa projekt

föregående projekt

Hotel Tylösand

Vinst i tävling! Om- och tillbyggnad av Hotel Tylösand.

Hotel Tylösand bjöd under våren 2019 in tre arkitektkontor till en tävling om att rita en om- och tillbyggnad på Hotel Tylösand. Under hösten blev det officiellt att det var Fredblad arkitekter som tog fram det vinnande förslaget. Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta. Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet. Byggstarten för den nya tillbyggnaden är beräknad till augusti 2020 med invigning i maj 2021. Hotel Tylösand har under lång tid genomgått en kontinuerlig utveckling. Fredblad arkitekter har engagerats sedan 1995, under samma tidsepok som Per Gessle och Björn Nordstrand varit hotellets ägare och bland annat ritat Strandhuset.

År: 2021
Uppdragsgivare: Hotel Tylösand
Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se