nästa projekt

föregående projekt

Halmstad Golfklubb

Om- och tillbyggnad av klubbhus till Halmstad golfklubb

Det ursprungliga klubbhuset, ritat av arkitekt Hakon Ahlberg, invigdes 1938. Nu tar klubben ett helhetsgrepp och bygger nya utrymmen för kansli, reception, golfshop och utbildning. Den vackra anrika arkitekturen bevaras och förädlas. Byggnaden ges ett vackert, modernt och funktionellt inre. Alla viktiga funktioner samlas under ett tak, kring en central foajé. Byggnaderna ger ett samlat och ordnat intryck. Material och volymer bildar en helhet. Den nya anläggningen möter moderna krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och teknik. Besökaren möter en byggnad som är inbjudande och välkomnande och som knyter ihop entrésidan och golfbanan. Den nya utemiljön ges en tidlös, vacker och funktionell utformning som ger rättvisa åt golfbanans höga kvalitet och höjer hela anläggningens status.


info@fredblad.se