nästa projekt

föregående projekt

Halmstad City Airport

Vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris i Halmstad 2017!

Flygplatsens nya terminalbyggnad har utformats för att tydliggöra husets funktion på ett annorlunda sätt. Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen. Byggnadens skulpturala form gör den inte bara till en profilbyggnad utan bidrar även till att terminalen är lätt att hitta och orientera sig till. Med en begränsad budget har en ändamålsenlig och intressant byggnad skapats. Interiören följer exteriörens logik och ger en inbjudande och behaglig miljö för resenärerna. Fredblad har projekterat hus och inredning. Halmstad City Airport utsågs till vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris i Halmstad 2017 med motiveringen: "Nya behov och säkerhetsåtgärder hos Halmstad City Airport har krävt en omgestaltning både in- och utvändigt. Terminalen har fått en rejäl ansiktslyftning och förvandlingen har skett med humor och finess. Besökare möts av en ny välkomnande entréfasad med formen av en flygplansvinge som väl anspelar till byggnadens syfte. Med en kreativ lösning på komplex logistik och med möjlighet till dubbelutnyttjade av ytor har man lyckats skapa en samlad och lättorienterad volym. Invändigt lyfter ny funktionell inredning med väl komponerad belysning och färgsammansättning"

År: 2017
Uppdragsgivare: Halmstads kommun
Ort: Halmstad
Adress: Tre Hjärtans väg 12, 302 41 Halmstad
Fotograf/Illustratör: Werner Nystrand

Kontaktpersoner


info@fredblad.se