nästa projekt

föregående projekt

Kv. Hajen

Fredblad Arkitekter har ritat bostäder, handel & kontor i Mölndal

Med ett centralt läge i Mölndal Centrum ligger kvarteret Hajen. Här har Fredblad en om- och tillbyggnad på det befintliga huset för Mölndalsbostäder . Byggnaden är en viktig centrumbyggnad med blandat innehåll, och ombyggnaden är en del av en stor stadsomvandling. Gatuplan inrymmer butiker, restauranger samt Mölndals nya stadsbibliotek. Våning två består av kontorslokaler för verksamheter som t ex banker och vårdinrättningar. Ovanpå verksamheterna befinner sig bostadshus med gröna bostadsgårdar mellan husen. Delen som innehåller biblioteket kröns av ett punkthus i sexton våningar med bostäder. De blandade programfunktionerna bidrar till att skapa en levande stadskärna under dygnets alla timmar.

År: 2014
Uppdragsgivare: Mölndalsbostäder
Omfattning: 30000m²
Ort: Mölndal
Adress: Brogatan 24

Kontaktpersoner


info@fredblad.se