nästa projekt

föregående projekt

HAFI- Hallands fruktindustri

Tillbyggnad av Hallands fruktindustris fabrik, orangeri och personalbyggnad.

HAFI hade tidigare sin verksamhet uppdelad i flera hus. I och med den nya tillbyggnaden är hela produktionen nu istället samlad under ett tak och lokalerna är dimensionerade för en större produktion. En nybyggnad i form av ett nytt personalhus innehållande kontor, labb och omklädningsrum dockades sedan på den befintliga byggnaden Formmässigt är de nya byggnaderna inspirerade av HAFIs gamla musteri vilket tar sig uttryck i deras samstämmiga takvinkel och gavelmotiv. Ambitionen var att använda ett gammalt formspråk för att smälta in i den lantliga miljön men samtidigt ge byggnaden en helt modern känsla. HAFI är en kombination av det traditionella trygga och det moderna innovativa – precis som deras nya verksamhetslokaler.

År: 2014
Uppdragsgivare: HAFI
Omfattning: 1470m²
Ort: Halmstad
Adress: Brännarp 305 77 Getinge

Kontaktpersoner


info@fredblad.se