nästa projekt

föregående projekt

Gråsejen C

Längs med Bergmansgatan i Mölndals innerstad har vi ritat en tillbyggnad till ett flerbostadshus. Ombyggnaden medför att 8 befintliga lägenheter rivs och ersätts med 4 nya, unika butikslokaler. Den nya volymen sträcker sig fram till trottoaren och skapar en mer förtätad och stadsmässig karaktär längs med Bergmansgatan. Det arkitektoniska formspråket för tillbyggnaden inspireras av de material och uttryck som ingår i den befintliga byggnaden och återanvänder dem i ett modernt utförande. Volymens enkla formspråk och avskalade materialitet, tillsammans med de stora fönsterna, framhäver butikerna och låter dessa bli framträdande element ut mot gatan. De subtila, upplysta och utskjutande skyltarna skapar ytterligare visuell markering och tillför livfullhet till gatubilden. Delar av det befintliga bjälklaget på första våningen rivs för att skapa rymligare butikslokaler. Den nya primära stålkonstruktionen i tillbyggnaden som ersätter bjälklaget lyfts fram för att visa upp var den tidigare första våningen var placerad. Det ger en stark visuell referens till byggnadens historiska förflutna samtidigt som det skapar en mer nedbruten skala i butikernas lokaler. Entréporten till de kvarvarande lägenheterna i byggnaden har moderniserats med tonvikt på tillgänglighet och belysning.

År: 2016
Uppdragsgivare: Mölndalsbostäder
Omfattning: 2297m²
Ort: Mölndal

Kontaktpersoner


info@fredblad.se