nästa projekt

föregående projekt

Gråsejen A+B

Två nya bostadshus i kvarteret Gråsejen

Fredblad Arkitekter ritar på uppdrag av Mölndalsbostäder två nya bostadshus i kvarteret Gråsejen. Gråsejen A+B innefattar 106 lägenheter samt åtta verksamhetslokaler som är jämt fördelade mellan de två husen. Lägenheterna kommer att vara i varierande storlek och innehålla en-, två- och trerummare. På bottenplan i de två byggnaderna kommer verksamhetslokalerna att finnas - fyra i respektive hus, varav tre av lokalerna kommer att bli restauranger. Samtliga lägenheter kommer att vara hyresrättslägenheter och kommer återfinnas på de övriga fem våningarna i de båda husen. Byggnaderna är traditionellt utformade med gavelväggar och lutande tak. Lägenheterna är effektivt planerande och har samtliga varsin tillhörande balkong. De olika texturerna och tonerna på husens murverk bidrar till en yta som upplevs föränderlig beroende på ljus. Upplysta skyltar är placerade ovanför varje restaurang- och butiksdörr för att tydligt signalera dess närvaro. Bostadstrapphusen har i sin tur indragna entréer bestående av plåt i en varm kulör, vilket bidrar till en varm och inbjudande atmosfär runt byggnaderna. En fin detalj är dessutom att flera av balkongerna är färgade i samma kulör och matchar entréerna. Gråsejen A+B representerar en del av den stora utvecklingen av kvarteret Gråsejen i Mölndals innerstad som just nu genomgår en modernisering. Det skapas nu en levande innerstad för både boende och besökare. Med ombyggnationer och nya butiker och blir kvarteret Gråsejen en attraktiv plats att uppleva mitt i hjärtat av Mölndal.

År: 2018
Uppdragsgivare: Mölndalsbostäder
Ort: Mölndal

Kontaktpersoner


info@fredblad.se