nästa projekt

föregående projekt

Gärdesängens förskola

Ny förskola med 8 avdelningar organiserad i två plan

Gärdesängen är en ny förskola som rymmer 8 avdelningar organiserad i två plan, belägen i Mölndal. Entréer sker på gavlar genom stora generösa entrébalkonger som möjliggör utomhusvistelse på övre plan. En avdelning består huvudsakligen av ett hemrum med bra överblick över angränsande rum för vila och lek. Alla avdelningar har kontakt via gemensamma ateljéer med ett samlingsrum med bred trappa och dubbel takhöjd. Angränsande till samlingsrummet är en matsal. Den är uppdelad i flera rum med väggar som har bågformade öppningar för genomblick. Samlingsrummet öppnar upp sig mot en generös gård uppdelade i olika zoner. Gestaltningen har inspirerats av äng, natur, strand och lekfullhet för att skapa utrymme för barnens fantasi. Byggnaden utgörs av en enkel dovt grön träbyggnad där detaljerna gör uttrycket. Detaljer utförs i skivor och ribbor av trä och för tankarna till modern snickarglädje. Huvudbyggnadens detaljer återkommer i komplementbyggnaderna.

År: 2019
Uppdragsgivare: Mölndals Stad
Omfattning: 1296m²
Ort: Mölndal
Adress: Måldomaregatan 1, 431 62 Mölndal

Kontaktpersoner


info@fredblad.se