nästa projekt

föregående projekt

Frihamnen Göteborg

Vision för stadsutveckling i Frihamnen, Göteborg

Tillsammans med Peab Bostad har vi tagit fram en vision för ett av Göteborgs mest centrala utvecklingsområden. Mitt i stan Vi har byggt staden genom att först ta fram en serie generatorer; platser och byggnader som kan skapas idag eller redan finns i området. Precis som Blå Hallen i Eriksberg som skapade en medvetenhet om att området fanns. Frihamnen är mer centralt så här blir generatorernas roll att visa på möjligheterna för Göteborg som stad. Det handlar mer om saker som kommer att påverka varumärket ”Göteborg” snarare än att skapa varumärket ”Frihamnen”. - En stor marknad – mitt i stan - Bostäder vid kajen – mitt i stan - Platser för husbåtar – mitt i stan - Älven – mitt i stan För Frihamnspiren har vi utgått från kvarterstaden för att få en hög exploatering i området och visa på samhörighet med centrum. Det ska synas att det är stad. Vi tror på att behålla pirarnas form som de är idag men att binda samman dem så mycket det går för att få ut aktivitet och rörelser ända ut till spetsarna. Vi får ett naturligt stråk från lindholmen in till centrum som binder samman staden runt älven.

År: 2011
Uppdragsgivare: PEAB
Omfattning: 400m²
Ort: Göteborg
Adress: Frihamnen

Kontaktpersoner


info@fredblad.se