nästa projekt

föregående projekt

Energiverken

Ny transformatorstation – Halmstad Byggnadsnämnds Arkitekturpris 2003

En byggnad med tydliga volymer och tilltalande proportioner, en klassisk arkitektur som överlever trender och varierade arkitekturideal Byggnaden innehåller Halmstads nya transformatorstation, som försörjer större delen av innerstaden med elektricitet. Kombinationen av tegel och puts är naturlig med tanke på omgivande arkitektur och den nya stadsdelen, Gamletull, som nu växer fram. Svart tegel är karaktärsfullt murat utanpå de förtillverkade betongelementen, avslutat med ett genomgående rullskift. Alla öppningar i fasad är förlagda i tegelytan, vilket håller ihop gestaltningen

Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se