nästa projekt

föregående projekt

Kv. Drottning Kristina 4

Nominerat till Halmstads byggnadsnämnds arkitekturpris 2013

Drottning Kristina 4 är beläget mellan de båda huvudgatorna Storgatan och Köpmansgatan i Halmstad. Projektet omfattar ett helhetsgrepp av denna del av kvarteret, ny detaljplan har upprättats som beskriver de åtgärder som nu är genomförda. I stora drag handlar projektet om en intressant modern infill-byggnad mellan två äldre byggnader av vitt skilda karaktärer, byggnaden väster om det nya huset är en rikt dekorerad byggnad från sekelskiftet, ”Angelska palatset” och öster om ”infillen” finns en sparsmakad byggnad från 1700-talet, Fattighuset. Den nya byggnadens karaktär har studerats under en längre tid och har funnits som förslag i olika skepnader, från helglasad fasad mot Köpmansgatan till återhållsam anpassad karaktär till kringliggande bebyggelse Resultatet är en modern byggnad med helt egen karaktär som ödmjukt och lite kaxigt ställer sig mellan de båda äldre byggnaderna, så annorlunda att de äldre byggnaderna hyllas var och en med sina olikheter. Köpmansgatan har fått ett välgörande intressant tillskott i gatumiljön och Halmstads stadskärna har fått ett nytt inslag i Kvarteret Drottning Kristina som redan sedan år 2000 förädlades genom Drottning Kristina Passagen. Den nya byggnaden innehåller butiker i gatuplan som sträcker sig mellan de båda huvudgatorna, samt bostadslägenheter högre upp. De äldrehusen är renoverade till urprungligt utseende, en gammal port i Angelska Palatset är återskapad och leder in till en spännande innergård där man når kvarterets olika trapphus. De äldre husen är pietetsfullt renoverade. Ett gårdshus gavs en bevarande-stämpel av Kulturmiljö Halland och flyttades inom gården diagonalt, så att det lilla huset idag är synligt genom den återskapade porten och i dess förgrund finns en nyskapad vattenkonst. Vacker gårdsplanering, spännande ljussättning och nyskapande arkitektur i samspel med historiska byggnade på historisk mark, gör detta projekt unikt i sitt slag och därmed ett intressant inslag till ArkitekturSverige 2013.

År: 2014
Uppdragsgivare: Cityfastigheter
Ort: Halmstad
Adress: Storgatan och Köpmansgatan

Kontaktpersoner


info@fredblad.se