nästa projekt

föregående projekt

Briggens Parkeringshus

Parkeringshus med glasdetaljer vid Varbergs hamnområde

Från norr kommer den skimrande och delvis speglande glasfjällsfasaden att vara ett karaktärsfullt element dagtid, men även på nattetid då den, med sin invändiga belysning, bildar en tavla av ljusspel En byggnad med självständig arkitektur, som har egen karaktär och uttryck, vilken innehåller såväl transparens och genomsikt som täta byggnadsvolymer. Uppfört av Varbergs Fastighets AB.

Ort: Varberg

Kontaktpersoner


info@fredblad.se