nästa projekt

föregående projekt

ÅVC Flygstaden

En av landets modernaste återvinningscentraler på Flygstaden i Halmstad

Materialet på byggnaderna är bland annat återvunnet tegel, mineritskivor och svart plåt. Byggnaden som kallas för Farliga baren innerhåller källsortering av farligt avfall. Den andra byggnaden är personalbyggnad, som innefattar hygienrum, lunchrum, kontor samt toalett för allmänheten. Byggnaderna är en av landets modernaste återvinningscentraler.


info@fredblad.se