Miljö

Fredblad Arkitekter vill verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle och medvetenheten kring hur vi påverkar vår miljö är ständigt aktuell i vår verksamhet.

Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och ämnen samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar också alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val. Vi erhåller Miljödiplom från Svensk Miljöbas och arbetet med att uppnå dessa miljömål präglar vår verksamhet dagligen. I vårt miljöarbete ingår bland annat att utbilda alla medarbetare och införa och efterleva rutiner som gagnar vår miljö. Fredblad Arkitekter blev tilldelade 'Årets Miljöpris'' av Halmstads Näringsliv 2018. Det är vi väldigt stolta och glada för. Juryns motivering:⠀ ''Juryn premierar en engagerad samhällsbyggare som i sin expertroll har stor vilja och möjlighet att påverka sina beställare till bra val avseende miljö & hållbarhet.⠀ De byggnader och miljöer de skapar ska finnas i många år och med det genuina⠀engagemang de har för att minska miljöpåverkan tar dom ett stort ansvar idag och för lång tid framåt.⠀ Deras process att aktivt föreslå beställaren att välja en än mer hållbar byggnad är ett föredöme för arkitekter och andra aktörer i byggbranschen.''

pageImage


info@fredblad.se