Integritetspolicy

Är du kund hos oss finns dina personuppgifter såsom namn, adress, person-/organisationsnummer, kontaktperson, e-postadress och telefonnummer lagrade i vårt affärssystem och faktureringssystem. Vi lagrar uppgifterna enligt lagkrav och med hänsyn till GDPR. Vid övrig lagring eller publicering t ex bilder, ber vi om ett separat samtycke i varje enskilt fall. I dessa fall kan du när som helst kontakta oss för att få uppgiften raderad. Det är bara att kontakta kundansvarig eller dataskyddsansvarig Sari Haapaniemi.


info@fredblad.se